Polityka Prywatności bloga Wind of renewal
Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach funkcjonowania bloga Wind of renewal pod adresem http://blogwiktoriaslota.blogspot.com/Właścicielem bloga jest Wiktoria Słota, posługującą się pseudonimem Wind of renewal, zamieszkała w Polsce. Można skontaktować się z autorką bloga za pomocą formularza kontaktowego, który jest zamieszczony na blogu, lub za pomocą adresu mailowego - windofrenewal123@gmail.com

 §1
DEFINICJE

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator: właściciel bloga, Wiktoria Słota, zamieszkała w Polsce. Kontakt: windofrenewal123@gmail.com

2. Blog: blog funkcjonuje pod adresem www.blogwiktoriaslota.blogspot.com

3. Użytkownik: każda osoba, która korzysta z bloga

4. Pliki cookies: dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika (np.: komputerze, tablecie, smartfonie), ponadto mogą być one odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 
§2
DANE OSOBOWE
I. Przetwarzanie danych.
1. Administratorem danych Użytkownika jest wyłącznie Administrator opisany §1 pkt 1.

2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach odpowiadających zgodom odebranym od Użytkowników za pomocą formularzy dostępnych na blogu.

3. Administrator gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych przez Użytkownika.

4. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek osobą trzecim.

5. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

 
II. Gromadzenie danych przez Administratora.

6. Dane osobowe Administrator gromadzi z należytą starannością oraz odpowiednio chroni je przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione za pomocą narzędzi udostępnianych na platformie Blogger.  
7. Administrator nie udostępnia danych przekazywanych mu przez Użytkowników jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Administrator nie jest w stanie określić czasu przechowywania zgromadzonych danych ze względu na ich specyfikę. Nie będą przechowywane dłużej niż do zamknięcia bloga.

III. Uprawnienia Użytkowników.
9. Użytkownikowi przysługują uprawnienia wynikające z aktów prawnych wskazanych w §2 pkt 7, w tym w szczególności do:
a. prawo żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, czy też ograniczenia ich przetwarzania;
b. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
c. prawo do przenoszenia danych;
d. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w określonym celu, w przypadku gdy Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził;
e. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem oraz gromadzeniem danych przez Administratora.

§3
PLIKI COOKIES

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora. 

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. 

3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione. 

4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik. 


§4
LOGI SERWERA

1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona. 

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik. 

3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. 

5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

§5
SYSTEM KOMENTARZY
1. Blog korzysta z komentarzy Blogger.
2. Użytkownik komentując posty na blogu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez system komentarzy Blogger zgodnie z jego polityką prywatności. 
3. Komentarze wyświetlane są na blogu.
4. Administrator nie administruje danymi Użytkownika koniecznymi do pozostawienia komentarza w systemie Blogger. §6
POZOSTAŁE TECHNOLOGIE
Administrator informuje Użytkownika, że stosuje na swoim Blogu technologie śledzące działania przez niego podejmowane w ramach jego aktywności na Blogu: 

a. widget Facebook pozwalający na przeglądanie nowych dodanych postów, polubienie strony.

 
§7
POSTY SPONSOROWANE
1. Na blogu zamieszczane są posty sponsorowane w postaci recenzji kosmetyków i książek.  

2. Post sponsorowany zamiera reklamę produktu w postaci kosmetyku lub książki, recenzję i logo, które przekazało ją do recenzji. 
3. Posty sponsorowane zamieszczane są na blogu w celach marketingowych.  
4. W postach mogą być zamieszczone linki prowadzące do:
a. sklepów internetowych umożliwiających kupno zrecenzowanego kosmetyku.
b. strony wydawnictw, które przekazało książkę do recenzji
c. strony firmy, które przekazało kosmetyk do recenzji.
Powyżej wskazane linki prowadzą do stron należących do osób trzecich. Administrator nie odpowiada za jakość i dostępność tych stron.

§8

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
Możliwe są zmiany w Polityce prywatności, których będą wymagały zmiany na blogu oraz wymogi prawne.

Brak komentarzy